Marcatge prequirúrgic de lesions mamàries

Procediment que consisteix en col·locar una agulla de morfologia especial "arpó" adjacent a una lesió mamària que posteriorment s'extraurà quirúrgicament. Aquest arpó servei de guia al ginecòleg/cirurgià durant la intervenció, evitant així l'extracció innecessària de teixit mamari sa. Prèvia anestèsia local de la zona, se situa l'agulla a la proximitat del nòdul o lesió que s'ha d'estudiar, sota control ecogràfic.