Canell i mà

Tècnica ultrasonogràfica no invasiva per a la valoració de les articulacions (radicubital distal, radi carpià, cúbit carpià, les articulacions dels cap, carp-metacarpià, metacarpofalàngiques i interfalàngiques), els ossos (cúbit distal, radi distal, escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme, trapezi, trapezoide, gran, ganxut, metacarpians i falanges), els tendons i retinacles, els lligaments, la musculatura intrínseca de la mà, nervis adjacents (nervi mitjà i cubital), descartar bursitis i quists.