Eco-doppler

Per valorar vascularització de lesions musculoesquelètiques.