Genoll

Tècnica ultrasonogràfica no invasiva utilitzada per valorar les articulacions (fémoro-patel·lar i fémoro-tibial), els tendons quadricipitals i rotulians, els lligaments, els meniscs, els tendons distals dels isquitiobials i proximals del tríceps sural, la cintilla iliotibial, la pota d'ànec, nervis adjacents (nervi tibial i nervi peroneal) per descartar bursitis, sinovitis i patologia de ròtula, fèmur i tíbia.