Maluc

Tècnica ultrasonogràfica no invasiva per a la valoració dels tendons de la musculatura glútia, el múscul tensor de la fàscia lata, el trocànter major, el múscul psoasilíac, la inserció dels músculs adductors, el recte anterior i el sartori, els nervis adjacents (nervi femoral i fémoro-cutani lateral), l'articulació coxofemoral i el seu sinovial, per descartar bursitis.