Turmell i peu

Tècnica ultrasonogràfica no invasiva per a la valoració de les articulacions (tíbia-peroneal distal, tibio-astragalina, les articulacions tarso-metatarsianes metatarsofalàngiques i interfalàngiques), els ossos (tíbia i peroné distal, astràgal, navicular, ossos cuneïformes i cuboides), els tendons (tibial anterior, posterior, flexors i extensors dels dits), els lligaments, la musculatura intrínseca del peu, la fàscia plantar, els nervis adjacents (nervi tibial i nervi sural), descartar bursitis i quists.