Escrotal i testicular

Tècnica ultrasonogràfica no invasiva que permet examinar la bossa escrotal i el seu contingut (testicles, epidídims) amb la valoració d'una possible patologia tumoral, inflamatòria o varicocele (varius testiculars).