Tiroide

Tècnica ultrasonogràfica no invasiva utilitzada per valorar la mida, la morfologia i l'ecoestructura de la glàndula tiroïdal i la detecció de nòduls i processos inflamatoris.