Coll

Tècnica ultrasonogràfica no invasiva que permet valorar les glàndules paròtides, submaxil·lars i el seu aspecte morfològic i ecogràfic en processos inflamatoris i abscessos. També és una tècnica d'elecció per valorar l'aspecte ecogràfic de les adenomegàlies (augment de mida dels ganglis cervicals).