Colangio-RM (RM de vesícula i via biliar)

Colangio-RM (RM de vesícula i via biliar)Colangio-RM (RM de vesícula i via biliar)Prova diagnòstica no invasiva que consisteix en l'obtenció d'imatges d'alta definició anatòmica de la via biliar i de la vesícula biliar mitjançant l'ús d'un camp electromagnètic i ones de ràdio (amb un emissor i un receptor). No utilitza radiació ionitzant. És necessari realitzar un dejuni de 6 hores prèvies ja que, si no s'ha ingerit res, la bilis acumulada a la vesícula i a l'arbre biliar ens permetrà una millor definició anatòmica. Requereix l'obtenció de seqüències de Colangio-RM, que consisteixen en l'obtenció d'imatges de gruix molt fi (1 mm) i permet realitzar reconstruccions bidimensionals i tridimensionals sense la utilització de contrast paramagnètic (Gadolini). En algunes ocasions necessita l'ús de contrast paramagnètric (Gadolini) per caracteritzar les lesions. Està especialment indicada en pacients amb sospita de pedres a la vesícula, amb pedres a la vesícula amb sospita de desplaçament d'una de les pedres pels conductes biliars cap a l'intestí, pacients amb símptomes d'obstrucció de la via biliar, com a estudi pre-quirúrgic (mapa anatòmic de l'arbre biliar) abans de la cirurgia de la vesícula biliar, pacients amb dolor abdominal de probable origen biliar, etc.