RM de Pàncrees

RM de PàncreesRM de PàncreesProva diagnòstica no invasiva que consisteix en l'obtenció d'imatges d'alta definició anatòmica del pàncrees mitjançant l'ús d'un camp electromagnètic i ones de ràdio (amb un emissor i un receptor). No utilitza radiació ionitzant. Requereix dejuni de 6 hores. Permet un estudi específic pancreàtic, tant de la part glandular com dels conductes de drenatge dels sucs pancreàtics, amb una alta definició tissular. També s'estudien els vasos pancreàtics i les estructures adjacents com són la vena porta, l'artèria i la vena esplènica, el greix peri-pancreàtic, l'aorta abdominal, la vena cava inferior, etc. En la majoria dels casos s'empra contrast paramagnètic (Gadolini) per a una millor definició tissular. Aquesta prova està especialment indicada en pacients amb sospita de lesions pancreàtiques, en pacients amb neoplàsia pancreàtica coneguda com l'estudi o mapa abans de la cirurgia, en pacients amb pancreatitis crònica o aguda, etc.