RM Escrotal (testicular)

RM Escrotal (testicular)RM Escrotal (testicular)Prova diagnòstica no invasiva que consisteix en l'obtenció d'imatges d'alta definició anatòmica de la regió escrotal mitjançant l'ús d'un camp electromagnètic i ones de ràdio (amb un emissor i un receptor). No utilitza radiació ionitzant. De vegades s'ha d'emprar contrast paragmanètic (Gadolini) per completar l'estudi. S'utilitza per a l'estudi detallat dels testicles, per identificar possibles tumors i diverses patologies i per visualitzar alteracions de les estructures adjacents.