RM Pelvis masculina

RM Pelvis masculinaRM Pelvis masculinaProva diagnòstica no invasiva que consisteix en l'obtenció d'imatges d'alta definició anatòmica de la pelvis masculina mitjançant l'ús d'un camp electromagnètic i ones de ràdio (amb un emissor i un receptor). No utilitza radiació ionitzant. No requereix preparació prèvia. En algunes ocasions necessita l'ús de contrast paramagnètic (Gadolini) per caracteritzar les lesions. Aquesta prova permet valorar òrgans com la bufeta urinària, la unió entre els urèters i la bufeta, la pròstata, les vesícules seminals, la uretra i els ossos de la pelvis, entre d'altres.