RM Rectal

RM RectalRM RectalProva diagnòstica no invasiva que consisteix en l'obtenció d'imatges d'alta definició anatòmica del recte mitjançant l'ús d'un camp electromagnètic i ones de ràdio (amb un emissor i un receptor). No utilitza radiació ionitzant. Normalment no requereix l'ús de contrast paramagnètic (Gadolini). Està indicada principalment en el diagnòstic, l'estadiatge i el seguiment del Càncer de recte.