RM Columna Lumbar

RM Columna LumbarRM Columna LumbarProva diagnòstica no invasiva que consisteix en l'obtenció d'imatges d'alta definició anatòmica de la columna lumbar i sacre mitjançant l'ús d'un camp electromagnètic i ones de ràdio (amb un emissor i un receptor). No utilitza radiació ionitzant. Indicacions: traumatismes, ciàtica, hèrnies discals, tumors i infeccions.