Angio-RM de Venes pulmonars

Angio-RM de Venes pulmonarsAngio-RM de Venes pulmonarsProva diagnòstica no invasiva que consisteix en l'estudi del patró de drenatge de les venes pulmonars mitjançant l'ús d'un camp electromagnètic i ones de ràdio (amb un emissor i un receptor) i de contrast paramagnètic (Gadolini). No utilitza radiació ionitzant. Està indicada com a mapa angiogràfic previ en pacients que seran sotmesos a una ablació de les venes pulmonars i pel seu seguiment per descartar l'aparició d'estenosi.