Angio-RM d'Aorta Toràcica

Angio-RM d'Aorta ToràcicaAngio-RM d'Aorta ToràcicaProva diagnòstica no invasiva que consisteix en l'obtenció d'imatges d'alta definició anatòmica de l'aorta toràcica (principal artèria del tòrax) mitjançant l'ús d'un camp electromagnètic i ones de ràdio (amb un emissor i un receptor). No utilitza radiació ionitzant. En la majoria dels casos és necessari l'ús de contrast paramagnètic (Gadolini). Permet un estudi angiogràfic no invasiu gràcies a la injecció de Gadolini amb posterior reconstrucció en 2D i 3D, mitjançant estacions de treball especialitzades. També inclou l'estudi de la vàlvula aòrtica, informació imprescindible en el cas que el pacient necessiti cirurgia. Aquesta prova està especialment indicada en pacients que requereixen tractament quirúrgic (com a mapa vascular prequirúrgic), en el seguiment de pacients amb aneurismes d'aorta, etc.