Angio-RM Lesió de parts toves

Angio-RM Lesió de parts tovesAngio-RM Lesió de parts tovesProva diagnòstica no invasiva que consisteix en l'estudi de la vascularització de qualsevol lesió de parts toves (com la pell, el músculs, els tendons, etc.) per obtenir imatges d'alta definició anatòmica mitjançant l'ús d'un camp electromagnètic i ones de ràdio (amb un emissor i un receptor). És indispensable l'ús de contrast intravenós paramagnètic (Gadolini). No obstant, no utilitza radiació ionitzant. La qualitat de les imatges permet realitzar reconstruccions en 2D i 3D. Està especialment indicat com a mapa vascular prequirúrgic en pacients amb lesions musculars, cutànies, subcutànies, etc.