Artro-RM de Maluc

Artro-RM de MalucArtro-RM de MalucExploració per estudiar les lesions en petites estructures anatòmiques de l'articulació que solen produir-se en pacients que pateixen luxació o pinçament (disminució de l'espai). L'estudi ve precedit per una injecció de contrast a l'interior de l'articulació, realitzada sota control de raigs X. La durada total dels dos procediments és de 50 minuts.