Artro-RM de Turmell

Artro-RM de TurmellArtro-RM de TurmellExploració per a l'estudi de les lesions en petites estructures anatòmiques de l'articulació que solen produir-se en pacients que pateixen luxació o inestabilitat crònica. L'estudi ve precedit per una injecció de contrast a l'interior de l'articulació, realitzada sota control de raigs X. La durada total dels dos procediments és de 50 minuts.