RM de Cama

RM de CamaRM de CamaExploració per estudiar lesions a tendons, a músculs i a nervis perifèrics. És de gran utilitat per diagnosticar ruptures fibrilars als bessons. La durada aproximada és de 18 minuts. No utilitza radiació ionitzant.