RM ATM (Articulació temporo-mandibular)

RM ATM (Articulació temporo-mandibular)RM ATM (Articulació temporo-mandibular)Prova diagnòstica no invasiva que consisteix en l'obtenció d'imatges d'alta definició anatòmica de les articulacions temporo-mandibulars mitjançant l'ús d'un camp electromagnètic i ones de ràdio (amb un emissor i un receptor). No utilitza radiació ionitzant. Es realitza un estudi funcional de les ATM, en les diferents fases d'obertura i tancament de la boca. Indicacions: dolor, bloqueig de l'articulació i sorolls en mastegar.