RM de Coll

RM de CollRM de CollProva diagnòstica no invasiva que consisteix en l'obtenció d'imatges d'alta definició anatòmica del coll mitjançant l'ús d'un camp electromagnètic i ones de ràdio (com un emissor i un receptor). No utilitza radiació ionitzant. Indicacions: sospita de tumor, infeccions, ganglis.