RM de Sins paranasals

RM de Sins paranasalsRM de Sins paranasalsProva diagnòstica no invasiva que consisteix en l'obtenció d'imatges d'alta definició anatòmica dels sins paranasals mitjançant l'ús d'un camp electromagnètic i ones de ràdio (amb un emissor i un receptor). No utilitza radiació ionitzant. Indicacions: estudi de tumors.