RM Laringe

RM LaringeRM LaringeProva diagnòstica no invasiva que consisteix en l'obtenció d'imatges d'alta definició anatòmica de la laringe i de les cordes vocals mitjançant l'ús d'un camp electromagnètic i ones de ràdio (amb un emissor i un receptor). No utilitza radiació ionitzant. Indicacions: paràlisi de cordes vocals, dificultat respiratòria.