RM Mielografia

RM MielografiaRM MielografiaProva diagnòstica no invasiva que consisteix en l'obtenció d'imatges d'alta definició anatòmica de la medul·la espinal i les arrels nervioses mitjançant l'ús d'un camp electromagnètic i ones de ràdio (amb un emissor i un receptor), així com seqüències d'estudi especials (mielogràfiques). No utilitza radiació ionitzant. Indicacions: hèrnies, compressions medul·lars.