RM Fetal

RM FetalRM FetalProva diagnòstica no invasiva que consisteix en l'obtenció d'imatges d'alta definició anatòmica del fetus en la dona gestant mitjançant l'ús d'un camp electromagnètic i ones de ràdio (amb un emissor i un receptor). No utilitza radiació ionitzant. Es pot realitzar a partir de la dotzena setmana de gestació, essent segura tant per al fetus com per a la mare. S'utilitza si se sospita d'alguna anomalia congènita morfològica.