Angio RM de Venes pulmonars

Angio RM de Venes pulmonarsAngio RM de Venes pulmonarsProva diagnòstica no invasiva que consisteix en l'estudi del patró de drenatge de les venes pulmonars mitjançant l'ús d'un camp electromagnètic i ones de ràdio (amb un emissor i un receptor) i de contrast paramagnètic (Gadolini). No utilitza radiació ionitzant. Està indicada com a mapa angiogràfic previ en pacients que seran sotmesos a ablació de les venes pulmonars, així com en el seu seguiment per descartar l'aparició d'estenosi.