RM de l'estern

RM de l'esternRM de l'esternProva diagnòstica no invasiva que consisteix en l'obtenció d'imatges d'alta definició anatòmica de l'estern mitjançant l'ús d'un camp electromagnètic i ones de ràdio (amb un emissor i un receptor). No utilitza radiació ionitzant. Està indicada per diferenciar lesions benignes i malignes en pacients amb dolor en les articulacions esternocostals, entre d'altres. En alguns casos caldrà emprar contrast paramagnètic (Gadolini) per completar l'estudi.