RM de Mames

RM de MamesRM de MamesProva diagnòstica no invasiva que consisteix en l'obtenció d'imatges d'alta definició anatòmica de les mames mitjançant l'ús d'un camp electromagnètic i ones de ràdio (amb un emissor i un receptor). No utilitza radiació ionitzant. No requereix cap preparació prèvia. En la majoria de casos es necessita l'ús de contrast paramagnètic (Gadolini), sobretot si la indicació és la sospita o estudi d'una neoplàsia mamària. Aquesta prova també està indicada per a l'estudi de pacients amb pròtesis mamàries, ja sigui per seguiment, per descartar complicacions associades a la pròtesi o per descartar la sospita de neoplàsia. En l'estudi de pròtesis, la RM presenta una alta sensibilitat i especificitat en la detecció de silicona (s'apliquen seqüències específiques que només detecten les àrees amb silicona) per tal de poder diagnosticar amb la màxima fiabilitat possible la presència de trencament tant intra com extra-capsular.