RM de Paret Toràcica

RM de Paret ToràcicaRM de Paret ToràcicaProva diagnòstica no invasiva que consisteix en l'obtenció d'imatges d'alta definició anatòmica de la paret toràcica mitjançant l'ús d'un camp electromagnètic i ones de ràdio (amb un emissor i un receptor). No utilitza radiació ionitzant. Està indicada en l'estudi de lesions de paret toràcica: costals, esternals, musculars (pectorals, intercostals, paravertebrals, etc.), en l'estudi de dolors costals, etc. En alguns casos caldrà emprar contrast paramagnètic (Gadolini) per completar l'estudi.