PAAF (Punció) Abdominal guiada per TC

PAAF (Punción) Abdominal guiada por TCPAAF (Punción) Abdominal guiada por TCConsisteix en obtenir una mostra de teixit d'una determinada lesió localitzada a la cavitat abdominal. Per això s'administra anestèsia local sobre la zona de punció, que es realitza amb agulles de calibre fi. Tot el procediment es realitza controlat per imatges obtingudes per Tomografia Computaritzada (TC) en diversos moments de la punció, mitjançant l'ús d'un equip de Fluroscòpia-TC. Després de la prova, el pacient resta unes hores hospitalitzat per controlar la seva evolució. És necessari que portin proves de coagulació abans de la punció.