PAAF (Punció) abdominal guiada per TC

PAAF (Punción) Abdominal guiada por TCPAAF (Punción) Abdominal guiada por TCProva que consisteix en obtenir una mostra de teixit de lesions toràciques, com per exemple masses pulmonars, mediastíniques, lesions òssies, etc. Per a tal s'administra anestèsia local sobre la zona de punció, que es realitza amb agulles de calibre fi. Tot el procediment es realitza controlat per imatges obtingudes per Tomografia Computaritzada (TC) en diversos moments de la punció mitjançant l'ús de Fluoroscòpia- TC. Després de la prova, el pacient resta unes hores hospitalitzat. És necessari que porti les proves de coagulació abans de la punció.