TC d'espatlla

TC HombroTC HombroExploració radiològica que mitjançant un sistema de raigs X i detectors que giren al voltant del pacient i que reconstrueixen les imatges per ordinador (TC Multidetector), permet l'estudi detallat dels ossos, els músculs i les articulacions de l'espatlla.