TC d'ossos llargs

TC Huesos largosTC Huesos largosExploració radiològica que mitjançant un sistema de raigs X i detectors que giren al voltant del pacient i que reconstrueixen les imatges per ordinador (TC Multidetector), permet l'estudi detallat dels ossos llargs (tíbia, peroné, fèmur, húmer, radi i cúbit).