TC de la pelvis òssia

TC Pelvis óseaTC Pelvis óseaExploració radiològica que mitjançant un sistema de raigs X i detectors que giren al voltant del pacient i que reconstrueixen les imatges per ordinador (TC Multidetector), permet l'estudi detallat dels ossos, els músculs i les articulacions de la pelvis.