TC de sacroilíaques

TC SacroilíacasTC SacroilíacasExploració radiològica que mitjançant un sistema de raigs X i detectors que giren al voltant del pacient i que reconstrueixen les imatges per ordinador (TC Multidetector), permet l'estudi detallat de les articulacions sacroilíaques i descartar malalties inflamatòries, traumàtiques o degeneratives.