TC d'estudi rotacional EEII

Exploració radiològica que mitjançant un sistema de raigs X i detectors que giren al voltant del pacient i que reconstrueixen les imatges per ordinador, permet calcular una sèrie de mesures a nivell de maluc, genolls i turmells per solucionar problemes de rotació i d'angular de les extremitats inferiors.