TC sota sedació

TC Bajo SedaciónTC Bajo SedaciónExploració radiològica que mitjançant un sistema de raigs X i de detectors que giren al voltant del pacient i que reconstrueixen les imatges per ordinador, permet l'estudi de qualsevol regió del cos. Es realitza sota sedació, amb la col·laboració de l'equip d'Anestèsia. En els pacients pediàtrics és de gran ajuda perquè permet realitzar exploracions sense falses imatges de moviment (lactants, nens de poca edat, etc. i en aquells que la situació clínica ho requereixi).