Angio- TC Cardíac o TC Cardíac

Angio-TC Cardíaco o TC CardíacoAngio-TC Cardíaco o TC CardíacoL'angio TC Cardíac o Coronariografia no invasiva és una prova diagnòstica que consisteix en l'estudi de les artèries del cor o artèries coronàries mitjançant l'ús d'un equip TC Multidetector d'última generació i de contrast iodat, i l'obtenció d'imatges bi i tridimensionals. El TC Multidetector o TCMD permet una adquisició d'imatges tan ràpida que es poden valorar les artèries coronàries amb alta precisió anatòmica: estrenyiment o estenosi, calcificacions, variants anatòmiques, etc. ja que gràcies a la seva rapidesa evita l'artefacte que provoca el moviment constant del cor (triga menys de deu segons en adquirir unes 1000 imatges). La informació obtinguda precisa un tractament en estacions de treball amb programes especialitzats en la reconstrucció de les artèries coronàries que permeten valorar el nombre, la localització i les característiques de lesions. Tota aquesta informació s'obté de manera no invasiva: només es requereix la punció d'una vena perifèrica (en el braç). És necessari que la freqüència cardíaca no superi els 75 batecs per minut per això alguns pacients hauran de realitzar un tractament previ amb un fàrmac betabloquejant.