Biòpsia tòrax guiada per TC

Biopsia tórax guiada por TCBiopsia tórax guiada por TCConsisteix en obtenir una mostra de teixit d'una determinada lesió toràcica, com per exemple del pulmó, del mediastí, de l'estern, etc. A vegades es realitza sota sedació, amb l'ajuda de l'equip d'anestèsia. S'utilitzen agulles que permeten l'obtenció d'un cilindre de la lesió a estudiar que s'enviarà a Anatomia Patològica per a la seva anàlisi histològica. Tot el procediment es realitza controlat amb imatges obtingudes per tomografia computaritzada (TC) en diversos moments de la biòpsia, mitjançant un equip de Fluoroscòpia-TC. Després de la prova, el pacient resta hospitalitzat per controlar la seva evolució. És necessari portar proves de coagulació abans de la punció.