Broncoscòpia virtual

Broncoscopia virtualBroncoscopia virtualLa bronocoscòpia virtual és una tècnica no invasiva que permet la visualització tridimensional i bidimensional de la tràquea i de l'arbre bronquial mitjançant la presa seqüencial d'imatges captades amb TC Multidetector amb l'obtenció d'imatges bi i tridimensionals. La qualitat de les imatges permet la navegació virtual per l'interior de la tràquea i dels bronquis gràcies al processament en estacions de treball especialitzades.