PAAF (punció) de tòrax guiada per TC

PAAFPAAFProva que consisteix en obtenir una mostra de teixit de lesions toràciques, com per exemple masses pulmonars, mediastíniques, lesions òssies, etc. Per això s'administra anestèsia local sobre la zona de punció, que es realitza amb agulles de calibre fi. Tot el procediment es realitza controlat amb imatges obtingudes per tomografia computaritzada (TC) en diversos moments de la punció, mitjançant un equip de Fluoroscòpia-TC. Després de la prova, el pacient resta unes hores hospitalitzat. És necessari portar proves de coagulació abans de la punció.