TC Parrilla costal

TC Parrilla costalTC Parrilla costalExploració radiològica que mitjançant un sistema de raigs X i detectors que giren al voltant del pacient i que reconstrueixen les imatges per ordinador, permet l'estudi detallat detalla de la Parrilla.