Hauré de fer rehabilitació?

És important realitzar un programa específic de rehabilitació, que l'haurà de dissenyar l'especialista i ser dirigit pel fisioterapeuta. Per norma general, les primeres quatre setmanes posteriors a la intervenció realitzarà la rehabilitació de forma diària, i després podrà realitzar sessions intermitents durant quatre setmanes més.

En la majoria de casos, sis setmanes després de la cirurgia podrà realitzar la majoria d'activitats de la vida quotidiana sense ajuda de crosses.

La recuperació no és un procediment lent, no requereix mesos ni és un procés dolorós.