Quan es pot incorporar a la seva vida habitual?

El pacient acostuma anar acompanyat de dues crosses durant les primeres 2-4 setmanes després de la intervenció, i una muleta entre 2-4 setmanes més, i ha de realitzar els controls que li indiqui el seu especialista. Així mateix, pot ser necessari realitzar exercicis de rehabilitació per recuperar la màxima mobilitat amb o sense ajuda d'un fisioterapeuta.

Passat un any, els controls començaran a ser anuals o bianuals en funció de les indicacions de l'especialista.