Quant dura una pròtesi?

Els materials que s'utilitzen actualment en el reemplaçament de maluc permeten una mobilitat molt similar a la de l'articulació original depenent no tant de l'implant, sinó del grau de mobilitat previ i de la rehabilitació posterior. Tot i que les pròtesis tenen una vida limitada, els materials actuals són cada cop més resistents, de manera que les pròtesis poden durar més de 15 o 20 anys, tot i que sotmetre-les a activitats física regular, per la qual cosa no sempre serà necessari realitzar un recanvi de la pròtesi en un futur.