Dolor d'esquena

El mal d'esquena planteja una sèrie de qüestions entre els pacients.


Tinc una ciàtica (o lumbàlgia) però m'han dit que no requereix cirurgia. Què es pot fer?

Nervio ciáticoNervio ciáticoNomés un 10% de les lumbàlgies necessiten tractament quirúrgic. El 85% es curen amb tractament conservador en 2-3 setmanes. A més, hi ha fins a un 30% de discordança entre els símptomes i el que s'observa a les exploracions (TAC -ESCANNER- RESSONÀNCIA) de manera que hi ha persones amb exploracions normals que tenen dolor i persones amb exploracions alterades que no tenen dolor. Per això cal ser prudent abans de decidir operar-se sense haver rebut altres teràpies (fisioteràpia, educació postural, infiltracions epidurals...) o una segona opinió.


M'han operat de l'esquena, però segueixo amb dolor. Quines altres opcions tinc?

Tal com dèiem, l'evidència que determinades persones operades de l'esquena continuen amb dolor ha fet augmentar la prudència en la indicació d'una solució quirúrgica. Actualment hi ha tècniques microinvasives que permeten eliminar o remodelar un disc intervertebral que estigui comprimint una arrel nerviosa (discòlisi) o cremar aquesta arrel (radiofreqüència) per eliminar o reduir la sensació dolorosa.


Què és la infiltració epidural?

Consisteix a l'administració de medicació a l'espai epidural. Aquest espai és el que queda entre dues làmines fines que protegeixen la medul·la espinal. Normalment s'administra cortisona i anestèsics locals. La seva utilitat consisteix que la medicació queda més a prop del problema (al costat de l'arrel nerviosa dolorosa) i no cal administrar dosis tan elevades de medicació. Es tracta d'un procediment ambulatori pel que es practica durant el dia i després el pacient se'n va a casa. L'eficàcia sol ser més gran quan es repeteix diverses vegades (2-3).


Què és la toxina botulínica?

Un dels grans problemes dolorosos són els dolors musculars. Les contractures musculars es poden cronificar i manifestar a la llarga com a enduriment muscular, escurçament muscular i dolor que es pot confondre amb el dolor d'un nervi o un os. Com a resultat, aquest múscul o grup muscular perd o redueix la seva funció. Un avenç important ha estat fer servir una toxina d'un bacteri (Clostridium botulinum) sintetitzada artificialment per, aprofitant-ne els efectes naturals, bloquejar i per tant relaxar els músculs contracturats. És de gran eficàcia i els seus efectes poden durar uns quants mesos.


Què és la radiofreqüència?

Consisteix a alterar la transmissió del dolor al cervell per part d'un nervi perifèric mitjançant l'administració de calor. Per això es fa servir una agulla amb una terminació especial que genera calor. El fenomen causat segons la quantitat de calor i la freqüència com s'aplica (contínua o polsada) serà la destrucció del nervi (neurolisi) o el canvi de senyal (neuromodulació).


Què és la neuroestimulació medul·lar?

És un tipus de neuromodulació que consisteix a interrompre l'enviament del senyal dolorós a través de la medul·la fins al cervell aplicant uns elèctrodes que es col·loquen propers a la medul·la i generen un senyal elèctric programable i regulable pel metge i el pacient.

Atès que és una tècnica invasiva de cost elevat, es reserva per a dolors resistents a un altre tipus de tractaments.