Tècniques diagnòstiques

La importància del diagnòstic del dolor

Un diagnòstic curós i precís és fonamental a l'hora de decidir el tractament més efectiu per a cada tipus de dolor. El nostre equip de la Clínica del Dolor de Teknon és especialista a diagnosticar l'origen del dolor mitjançant les tècniques més apropiades per a cada cas.

És especialment important el nostre sistema de realitzar bloquejos diagnòstics per diversos motius:

  • Donen informació sobre l'efectivitat que cal esperar dels tractaments farmacològics (test d'opioides i test de lidocaïna)
  • Orienten a la localització i delimitació de l'origen del dolor
  • Ajuden a distingir si el dolor és somàtic, visceral, del sistema nerviós simpàtic o del sistema nerviós central
  • Són útils per identificar lorigen dun dolor irradiat a distància
  • Serveixen per pronosticar el resultat de tècniques més invasives i duradores (radiofreqüència, estimulació medul·lar o perifèrica, etc.)

Test d'opioides

Un gran nombre de pacients pot ser manejat amb analgèsics no opioides en combinació amb altres medicaments o procediments. Quan es requereix l'ús d'opioides o canviar d'aquests a altres fàrmacs similars, han de ser utilitzats prèviament en règim de prova per optimitzar la dosi i evitar en tant que sigui possible els seus efectes secundaris.


Bloquejos diagnòstics selectius de nervis perifèrics, centrals i sistema autonòmic

Bloqueos diagnósticosBloqueos diagnósticos

Els bloquejos diagnòstics es fan per determinar quin és el nervi concret que és responsable del dolor. Els bloquejos i infiltracions diagnòstiques són practicats quan la història clínica, l'examen físic i les proves complementàries (Rx, TAC, RM, EMG, etc.) no són capaces de demostrar l'origen i les conseqüències del dolor. És la modalitat diagnòstica i terapèutica més útil disponible actualment.

Els bloquejos diagnòstics ens donen informació precisa de lorigen del dolor. Es practiquen de manera percutània o bloquejos regionals IV (bretili o anestèsics locals).


Epidurograma - Discograma

EpidurogramaEpidurogramaProva utilitzada per diagnosticar si el dolor a l'esquena és causat per un disc vertebral danyat. És l'única prova que ens pot indicar amb precisió si el dolor s'origina al disc intervertebral. La prova es practica, sota fluoroscòpia, mitjançant la injecció d'un contrast dins del disc intervertebral que estigui danyat.


Bloquejos diagnòstics diferencials

Són bloquejos amb diferents anestèsics i en diferents temps que ens permeten conèixer els orígens del dolor.