Tractaments avançats

Tècniques avançades per al tractament del dolor.


Neurodestrucció química i tèrmica
Els bloquejos nerviosos permanents i les operacions amb finalitats neurodestructives no presenten bons resultats en l'alleujament del dolor a llarg termini, per això s'apliquen gairebé exclusivament a pacients amb una expectativa de vida limitada.


Implantació de sistemes d'estimulació medul·lar i de nervis perifèrics

L'operació consisteix a implantar un aparell generador elèctric a través de la pell que es connecta mitjançant un cable a una banda d'elèctrodes situats a prop de la medul·la espinal. L'aparell proporciona impulsos elèctrics de baix voltatge a aquests elèctrodes, alterant els senyals de dolor a la medul·la espinal i proporcionant un alleugeriment parcial o total del dolor. Els estimuladors són programables, de manera que el senyal es pot ajustar per obtenir un alleugeriment òptim després de la seva implantació.
L'estimulació elèctrica perifèrica cervicooccipital (C2-C3) duta a terme amb un sistema implantat és una tècnica quirúrgica poc agressiva que està demostrant bons resultats en pacients amb quadres severs de migranyes i neuràlgia occipital.

sistemas de estimulacion medular y de nervios perifericossistemas de estimulacion medular y de nervios perifericos


Implantació de bombes d'infusió subaracnoïdals (dolor i espasticitat)
Les bombes d'infusió espinal alliberen petites dosis de medicaments, com la morfina, a l'espai intradural, cosa que permet utilitzar dosis molt menors que les que requeriria un tractament oral o mitjançant injeccions. D'aquesta manera s'eviten la majoria dels efectes secundaris. El procediment quirúrgic consisteix a col·locar un dipòsit per a la medicació i una bomba d'infusió que es col·loca a la paret de l'abdomen inferior. El reservori es pot emplenar les vegades que calgui.


Vertebroplàstia

La vertebroplàstia és un tractament que es realitza a través d'una punció a la pell, guiada per fluoroscòpia, que es fa per enfortir una vèrtebra fracturada que ha estat prèviament debilitada per osteoporosi o, amb menys freqüència, per càncer. La vertebroplàstia millorarà la funcionalitat del pacient i alleujarà el dolor provocat per la mobilitat i la inestabilitat. A la vertebroplàstia s'injecta un tipus de ciment dins de l'os fracturat a través d'una agulla.

VertebroplastiaVertebroplastia


Tractaments amb PRP (plasma ric en plaquetes / factors de creixement) en col·laboració amb l'Institut de Teràpia Regenerativa Tissular (ITRT)
El tractament amb Plasma Ric en Plaquetas (PRP) és una tècnica utilitzada com a aplicació terapèutica amb diverses finalitats i que ofereix un alt nivell de seguretat en utilitzar-se un producte biològic, autòleg, sempre que la seva preparació s'efectuï adequant-se a l'estricta normativa per a aquest tipus procediments. Els darrers estudis mostren el potencial pro-regeneratiu i antiinflamatori dels factors de creixement, que permet la reparació i regeneració tissular per tractar articulacions doloroses o danyades, entre altres diverses aplicacions, i l'eficàcia de les quals depèn del mètode utilitzat durant la preparació del producte i la aplicació daquest. El plasma s'obté del propi pacient a través del centrifugat de la sang per disposar dels seus components (hematies, leucòcits, plaquetes i proteïnes) en fraccions.